REA: Köp jubileumsboken "Till kammarmusikens lov 20 år"!

Specialpris 100:-. Porto tillkommer.
Icke vänföreningsmedllemmar får betala 75.- kr

Beställ boken genom någon av oss:

Marie-Louise Nauclér, Karlskoga 0586-545 84, marie-louise.naucler@live.se
Agneta Hertzberg Karlsson, Stockholm 08-74 30 404
eller Peter Eriksson, Stockholm 0705-93 28 93.