Vänföreningsbrev Augusti 2015

Kära musikvänner

Sommaren håller sig kvar länge i år med sol och värme och minnet av årets fantastiska
30-årsjubileum i Saxå lever starkt kvar i minnet!

Vänföreningens årsmöte under lördagen ledde inte till några förändringar inom styrelsen:
Marie-Louise Nauclér ordf, Ann-Mari Appelberg v. ordf., Helena Vermcrantz sekr., Gunnar
Wändell v. sekr., Agneta Hertzberg Karlsson kassör, Carl Jan Granqvist, Peter Eriksson, KarlÅke
Grönlund och Gunilla Forsgren.
Vi har planerat två konserter under hösten för Vänföreningens medlemmar.
29 september har 13 saxåvänner sedan i våras biljetter till en konsert med Cecilia Bartoli på
Konserthuset i Stockholm. Vi ser fram emot en stimulerande afton.

 

Västerås Konserthus: lördag 24 oktober kl 15.00

Gästspel: Sveriges Radios Symfoniorkester
Solist: Malin Broman, violin, Dirigent: Joana Carneiro

Program:
Victoria Borisova-Ollas: ”...and time is running past midnight...."
Carl Nielsen: Violinkonsert, Ludwig van Beethoven: symfoni nr 6

Från kl 13.00 serveras en soppbuffé, goda soppor, hembakat bröd och ost i Konserthusets foajé
till en kostnad av 125 kr.
Dessutom ges kl 14.00 en konsertintroduktion av Stellan Moberg, tidigare musiker i Västerås
Sinfonietta, i Konserthusets Lilla sal.
Efter konserten kan vi gå till Restaurant Limone, en italiensk restaurang i närheten, och njuta av
en god middag och trevlig samvaro. Menyn är i skrivande stund inte fastställd, men kommer att
meddelas er som är intresserade att delta.
Anmälan senast 4 oktober till Gunilla Forsgren gunilla.ch.forsgren@telia.com eller
tel. 021-35 25 94 alt. 070-6592152
Meddela vilka programpunkter du vill delta i.

Kostnad för konserten, 330 kr, betalas efter bekräftelse till Vänföreningen
pg 74 81 78-1. Kostnad för måltider betalas på plats.
Välkomna till Västerås Konserthus!

Till våren planerar vi ännu en musikresa, en förlängd helg kring den 16-17 april alt. 23-24 april.

Vi räknar med 3 övernattningar. En idé vi har är att besöka Balticum. Lördagen 16 april ger man
Verdis Don Carlos i Vilnius, vilket är lockande. Vi återkommer med mer information i nästa vänbrev.

Vi ser fram emot att möta våra medlemmar under denna musikhöst!

Marie-Louise Naucler
Vänföreningens ordförande

Saxå kammarmusikfestival - Vänföreningen: Plusgiro 748178-1
Saxå kammarmusikfestival: Bankgiro 829-0561