Vänföreningnsbrev augusti 2016

Kära musikvänner 

Sommaren håller på att släppa greppet, men Saxå kammarmusikfestival lever starkt kvar i minnet som sommarens höjdpunkt! 

Vänföreningens årsmöte under lördagen ledde inte till några förändringar inom styrelsen: 

Marie-Louise Nauclér ordf, Ann-Mari Appelberg v. ordf., Helena Vermcrantz sekr., Gunnar Wändell v. sekr., Agneta Hertzberg Karlsson kassör, Carl Jan Granqvist, Peter Eriksson, Karl-Åke Grönlund och Gunilla Forsgren. 

Vi har planerat två konserter under hösten för Vänföreningens medlemmar. 

24 september besöker vi Västerås Konserthus och en månad senare den 29 oktober Stockholm Konserthus! 

Västerås Konserthus: lördag 24 september kl 15.00 

”When you make me smile”med Rigmor Gustafsson och jazztrio