Sommarprogram 2012

måndag 25 juni 2012 18.30
  • Saxå Herrgård

Monica och Carl-Axel Dominique

Från Stravinskijs Våroffer till romantisk och improviserat med bl. a. Barber, Grieg och Liszt.